Privacybeleid Pradi

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens die verzameld of gebruikt worden door Pradi B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52413217, of de hieraan gelieerde ondernemingen (Pradi). Voor een overzicht van alle onze vestigingen verwijzen wij u naar de contactgegevens per vestiging.

Wij waarderen de interesse die u toont in Pradi door een bezoek aan onze website www.pradi.nl of verwante communicatiekanalen, zoals onder andere sociale media (Linkedin, Twitter en dergelijke). Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die Pradi verzamelt tijdens uw interacties met Pradi, zoals wanneer u onze website bezoekt of bij ons solliciteert.

Gebruik van persoonsgegevens

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website: Opslaan van gegevens in verband met sollicitaties. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming opstaan. Wij verwijzen in dit kader naar de specifieke privacyverklaring die u te zien krijgt bij de module ‘solliciteer’.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij verwerken uw sollicitatiegegevens om te kijken of er een arbeidsovereenkomst met ons tot stand kan komen.

Verstrekking aan derden

Pradi zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal Pradi uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Op onze website staan daarnaast links die onze website verbindt met websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van deze derden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor het gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring door voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookies

Pradi maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

Pradi gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Pradi maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van gerichte marketingactiviteiten rond de diensten van Pradi. We wijze u er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. U dient hiervoor een plugin te installeren in uw web browser.

Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Beveiligen en bewaren

Pradi neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website. Zo gebruiken wij firewalls, hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Cloud

Pradi heeft licenties voor software waarbij er gebruik wordt gemaakt van een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen kunnen worden op verschillende locaties over de hele wereld. Pradi heeft contractuele maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen en te garanderen dat uw gegevens alleen gebruikt worden in verband met de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten tot inzage of verwijdering van gegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door Pradi via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het contactformulier. Ter controle van uw identiteit vraagt Pradi een kopie van uw identiteit mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Pradi verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens door Pradi

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pradi, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door contact op te nemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan Pradi heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u contact op te nemen via het contactformulier.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te kunnen bieden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Daarnaast is in de privacyverklaring terug te vinden wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens van de bezoekers van zowel onze zakelijke als niet zakelijke klanten zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht hebben, dan heeft u op grond van de wet ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kan met de instantie contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Voor overige klachten kunt u terecht op onze website.

Inwerkingstreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is inwerking getreden op 20 november 2018.

Contact

Neem contact met ons op via onze contactpagina.

Privacyverklaring sollicitaties

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat wij je persoonsgegevens verwerken en opnemen in onze database. Wij hechten veel waarde aan je privacy en gaan uiterst zorgvuldig met je persoonsgegevens om.

Mochten wij op dit moment geen passende vacature voor je hebben, dan kan het zijn dat dit op een later tijdstip wel zo is. Daarom bewaren wij je gegevens maximaal een jaar. Indien wij je gegevens na de maximale bewaartermijn nog langer willen bewaren, vragen wij opnieuw om toestemming.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om je gegevens te wijzingen en/of te verwijderen. Een verzoek tot wijziging of verwijdering kun je sturen naar: info@pradi.nl.

Logo wit
Kiotoweg 303-305
3047 BG, ROTTERDAM
  010 – 7271171
 info@pradi.nl
24-7-Footer

Storing melden?

Meld 24/7, als bestaande klant, eenvoudig een storing of defect.